Trang chủ Chuyên môn GIỚI THIỆU MÔ HÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC KẾ HỢP THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ; THAO GIẢNG CỤM TỔ ĐỊA LÍ.

GIỚI THIỆU MÔ HÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC KẾ HỢP THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ; THAO GIẢNG CỤM TỔ ĐỊA LÍ.

bởi TDN Đoàn đội
66 views

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, cách mạng khoa học công nghệ, CNTT ​phát triển mạnh mẽ đã đặt ra yêu cầu cấp thiết cho giáo dục và đào tạo là phải trang bị cho học sinh cách thích nghi.​ Trong định hướng Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” ​và Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh”​ là cơ sở tiền đề để đẩy mạnh chuyển đổi số. Với ngành giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra quyết định số 1270/QĐ-SGDĐT ngày 24/05/2022 ban hành Kế hoạch triển khai Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo TP.HCM giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến 2030.​

Sự phát triển công nghệ là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục, hiệu quả quản lý giáo dục; xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số.​ Nhằm hiện thực hoá mục tiêu đạt tỉ trọng tối thiểu nội dung chương trình giáo dục phổ thông được triển khai dưới hình thức ​trực tuyến đạt trung bình 35% ở bậc trung học.​

Trọng tâm trong công tác giảng dạy là xây dựng được kho học liệu số và tổ chức các hoạt động dạy học ứng dụng công nghệ thông tin. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên có thể lựa chọn hình thức để học sinh xem và chuẩn bị trước các nội dung trước khi đến lớp; trong quá trình giảng dạy cho học sinh xem từng đoạn hoặc toàn bộ bài học sau đó giải quyết các hoạt động học tập ngay tại lớp. Với nền tảng công nghệ giúp cho bài giảng của giáo viên có thể trở nên linh hoạt hơn, học sinh có điều kiện để tiếp cận với bài giảng ở bất cứ không gian và thời gian nào.

Vào ngày 21/2/2023 trên tinh thần tổ chức mô hình dạy học trên, Thầy Nguyễn Quang Thái và Thầy Trần Ngọc Anh đã tiến hành thao giảng ở lớp 10CV với bài 21. Đặc điểm phân bố dân cư và đô thị hoá, trong chương trình Địa lí 10. Trong buổi thao giảng đã có sự tham dự của đại điện các tổ chuyên môn trong trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa và đại điện tổ Địa lí các trường trong cụm Chuyên môn 1 đã đến dự. Với nền tảng dạy học dựa trên kho học liệu đã được xây dựng sẵn học sinh có thể khai thác sâu kiến thức và liên hệ thực tế mà không cần quá bận tâm đến nội dung kiến thức cơ bản. Vậy nên tiết học trở nên thoải mái hơn, đồng thời mang lại nhiều ý nghĩa học cho học sinh.