Trang chủ Chuyên mônGDCD GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG CHO HỌC SINH

GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG CHO HỌC SINH

bởi GDCD Tổ
47 views

Lịch sử hằng ngàn năm dựng nước và giữ nước đã tạo cho Việt Nam có một truyền thống lâu đời, bền vững đó là truyền thống lịch sử, truyền thống dân tộc. Cái hồn của truyền thống ấy là văn hóa và bản lĩnh sáng tạo, sức sống của con người Việt Nam. Dân tộc Việt Nam có một truyền thống từ lâu đời về văn hóa và văn hiến, kết tinh thành hệ giá trị chân – thiện – mỹ như một hệ giá trị phổ quát của văn hóa, của mọi dân tộc trong quốc gia – dân tộc mình và trong cộng đồng nhân loại.

Trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên nền tảng kế thừa di sản văn hóa của cha ông cần được đặc biệt chú trọng. Nó cần phải có mặt trong hành trang của những con người Việt Nam hiện nay, nhất là thế hệ trẻ trong công cuộc đổi mới và hội nhập Quốc tế.

Theo phong tục cổ truyền của dân tộc Việt Nam ta, tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống hàng năm của nhân dân Việt Nam ta từ hàng ngàn đời nay, đó là món quà tinh thần sâu sắc của mỗi người dân đất Việt.

Vào dịp này, bên cạnh các trò chơi truyền thống và các hội vui đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc còn có các hoạt động lễ nghi mang ý nghĩa tín ngưỡng. Trong chương trình HĐNGLL tháng 1 với chủ đề Mừng Đảng mừng xuân nhằm nâng cao ý thức và gợi nhớ cho thế hệ trẻ về Tết cổ truyền của dân tộc thông qua các hoạt động trải nghiệm như phong tục mừng tuổi, làm thiệp chúc Tết, làm mâm ngũ quả hay trang trí cành đào cành mai…nhằm giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đồng thời, thông qua chương trình này cũng thể hiện về công tác phối kết hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh trong công tác chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ. Giáo dục ý thức bảo tồn văn hóa truyền thống cho học sinh trong các trường học là việc làm có ý nghĩa to lớn bởi khi làm tốt được công tác này thì chúng ta có niềm tin rằng văn hóa truyền thống sẽ được bảo tồn, gìn giữ ngày càng tốt đẹp hơn.