Trang chủ Chuyên môn GIẢI THỂ THAO HỌC SINH Q1 NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN CẦU LÔNG

GIẢI THỂ THAO HỌC SINH Q1 NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN CẦU LÔNG

bởi Tổ TD-GDQP&AN
49 views

GIẢI THỂ THAO HỌC SINH Q1 NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN CẦU LÔNG

     
KHỐI NỘI DUNG THÀNH TÍCH
     
6 + 7 CÁ NHÂN HCĐ đơn nam: Phạm Hữu Sơn (6A10)
THPT CÁ NHÂN HCV đơn nam: Trần Huy Khải (10A2)
THPT CÁ NHÂN HCB đơn nữ: Lê Hà Lam (10CA3)
6 + 7 ĐÔI HCV đôi nam: Hồ Tấn Minh Đăng (7A8) & Trần Hồ Đức Duy (7A2)
HCB đôi nam: Quản Anh Minh (7A11) & Lâm Nguyễn Minh Khang (7A5)
HCB đôi nam nữ: Quản Anh Minh (7A11) & Lâm Nguyễn Minh Khang (7A5)
HCĐ đôi nam nữ: Phạm Hữu Sơn (6A10) & Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (7A4)
8 + 9 HCB đôi nam: Đào Minh Quân (9A10) & Đinh Ngọc Bảo (9A10)
HCB đôi nam: Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (9A15) & Phạm Triều Khang (8A14)
THPT HCV đôi nam: Trần Huy Khải (10A2) & Lâm Thành Nhân (11TH2)
HCV đôi nữ: Lương Thoại Linh (12A1) & Lê Hà Lam (10CA3)
HCB đôi nam nữ: Lương Thoại Linh (12A1) & Lâm Thành Nhân (11TH2)
THCS TOÀN ĐOÀN HẠNG BA
THPT HẠNG NHẤT