Trang chủ Chuyên môn GIẢI THỂ THAO HỌC SINH Q1 NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN BÓNG BÀN

GIẢI THỂ THAO HỌC SINH Q1 NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN BÓNG BÀN

bởi Tổ TD-GDQP&AN
39 views

GIẢI THỂ THAO HỌC SINH Q1 NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN BÓNG BÀN 

KHỐI NỘI DUNG THÀNH TÍCH
6 + 7 CÁ NHÂN HCV đơn nam: Nguyễn Hữu Nguyên (6A10).
HCB đơn nam: Phan Đức Minh (7A4).
HCĐ đơn nữ Nguyễn Huỳnh Cát Tường (6A11).
HCĐ đơn nữ: Nguyễn Vân Anh (6A6).
8 + 9 HCV đơn nữ: Phạm Nguyên Hoa (8A2).
HCĐ đơn nữ: Nguyễn Hoàng My (8A14).
THPT HCB đơn nữ: Nguyễn Ngọc Diễm Phụng (11CT).
HCĐ đơn nam: Huỳnh Lim (10TH1).
HCĐ đơn nam: Nguyễn Tuấn Khoa (10CA3).
6 + 7 ĐỒNG ĐỘI HCV đồng đội nam: Phan Đức Minh (7A4), Nguyễn Hữu Nguyên (6A10), Trần Minh Khôi (7A8).
8 + 9 HCB đồng đội nam: Vương Khánh Hưng (8A6), Trần Hoài Minh Khôi (9A6), Vũ Lê Hoàng (9A13), Phạm Xuân Khang (9A13).
THPT HCV đồng đội nam: Vũ Minh Đức (10TH1), Huỳnh Lim (10TH1), Nguyễn Tuấn Khoa (10CA3).
THCS TOÀN ĐOÀN HẠNG NHẤT