Trang chủ Chưa được phân loại GIẢI BÓNG BÀN HỌC SINH TPHCM NĂM HỌC 2020-2021

GIẢI BÓNG BÀN HỌC SINH TPHCM NĂM HỌC 2020-2021

bởi Tổ TD-GDQP&AN
55 views

GIẢI BÓNG BÀN HỌC SINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

NĂM HỌC 2020-2021

KẾT QUẢ: 02 Huy Chương Bạc – 01 Huy Chương Đồng 

KHỐI THPT:

Đôi Nam: Huy Chương Bạc: 

  • Nguyễn Tuấn Khoa (10CA3).
  • Huỳnh Lim (10TH1).

Đồng đội Nam: Huy Chương Bạc:

  • Nguyễn Tuấn Khoa (10CA3).
  • Huỳnh Lim (10TH1).
  • Vũ Minh Đức (10TH1).

KHỐI 6+7:

Đồng đội Nam: Huy Chương Đồng:

  • Nguyễn Hữu Nguyên (6A10).
  • Phạm Đức Minh (7A4).
  • Trần Minh Khôi (7A8).