Trang chủ Giới thiệuNhà trườngGiá trị cốt lõi Giá trị cốt lõi của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Giá trị cốt lõi của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

bởi Tdn1
1,680 views

Giá trị cốt lõi của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Sáu giá trị cốt lõi trong xây dựng và phát triển học hiệu trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

  • Giáo dục học sinh nhận thức về sức khỏe.
  • Giáo dục học sinh nhận thức về cộng đồng.
  • Giáo dục học sinh kĩ năng tồn tại và chung sống.
  • Giáo dục học sinh khả năng học thuật và giao lưu quốc tế.
  • Giáo dục mỗi học sinh biết ít nhất hai ngoại ngữ.
  • Giáo dục học sinh kiến thức nghiên cứu khoa học cơ bản.