Trang chủ Chuyên môn ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ – ĐỊA LÍ 7

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ – ĐỊA LÍ 7

bởi Lịch Sử Tổ
210 views

          Đổi mới phương pháp dạy học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi giáo viên hiện nay. Một trong những định hướng cơ bản của việc đổi mới giáo dục là chuyển từ nền giáo dục mang tính hàn lâm, xa rời thực tiễn sang một nền giáo dục chú trọng việc phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học, qua đó hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Vì vậy với mỗi bài học Lịch sử và địa lí 7 là sự chủ động sáng tạo của giáo viên và học sinh trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa. Sau đây là một số sản phẩm của học sinh khối 7 khi học bài Chủ đề chung 1 “Những cuộc phát kiến địa lí”.