Trang chủ Thông tinThành tích nhà trường Danh sách học sinh lớp 9 đạt học sinh giỏi cấp thành phố 2017-2018

Danh sách học sinh lớp 9 đạt học sinh giỏi cấp thành phố 2017-2018

bởi admin
36 views

STT

Họ và tên Ngày Sinh Lớp Giải

Môn

1

Lê Minh Anh

28 10 2003 9A2 Nhì Địa
2

Nguyễn Minh Trí

17 09 2003 9A8 Nhất

Hóa

3

Phạm Hà Bảo Ngân

28 10 2003 9A9 Nhất Hóa
4

Huỳnh Võ Huy

09 12 2003 9A5 Nhất

Hóa

5

Trần Minh Triết

03 01 2003 9A5 Nhất Hóa
6

Phạm Nguyễn Bảo Trân

24 09 2003 9A7 Nhất

Hóa

7

Cao Võ Bảo Nguyên

06 11 2003 9A4 Nhất Hóa
8

Trần Tuấn Minh

24 08 2003 9A5 Nhất

Hóa

9

Nguyễn Vũ Thu Trang

23 01 2003 9A6 Nhất Hóa
10

Đinh Thanh Huyền Linh

20 12 2003 9A6 Nhất

Hóa

11

Phạm Trần Lan Khuê

12 01 2003 9A6 Nhất Hóa
12

Phan Hoàng Anh

18 01 2003 9A3 Nhì

Hóa

13

Nguyễn Mai Khánh Linh

30 04 2003 9A7 Nhì Hóa
14

Hoàng Phương Anh

11 02 2003 9A1 Nhì

Hóa

15

Châu Thiên Đạt

03 04 2003 9A6 Nhì Hóa
16

Lương Nguyệt Hà

21 06 2003 9A9 Nhì

Hóa

17

Trần Lê Minh

26 02 2003 9A4 Ba Hóa
18

Trần Minh Trí

02 01 2003 9A9 Ba

Hóa

19

Phan Lâm Vĩnh Lộc

26 02 2003 9A8 Ba Hóa
20

Nguyễn Ngọc Minh Anh

01 07 2003 9A3 Ba

Hóa

21

Huỳnh Quang Dũng

12 10 2003 9A4 Ba Hóa
22

Hồ Nguyễn Kỳ Trung

02 01 2003 9A6 Nhất

23

Đặng Thành Thông

30 04 2003 9A8 Nhất
24

Trần Đặng Lan Vy

16 10 2003 9A7 Nhất

25

Vương Trọng Đạt

31 08 2003 9A3 Nhất
26

Đỗ Minh Quân

11 09 2003 9A9 Nhất

27

Trần Duy Minh

29 07 2003 9A4 Nhất
28

Nguyễn Đỗ Khánh Tiên

11 01 2003 9A8 Nhất

29

Nguyễn Phú Hưng

06 03 2003 9A8 Nhất
30

Phùng Vĩnh Khang

06 08 2003 9A4 Nhất

31

Nguyễn Hoài Thanh

15 05 2003 9A1 Nhất
32

Nguyễn Hoàng Nhật Khoa

30 03 2003 9A6 Nhì

33

Nguyễn Hoàng Long

09 09 2003 9A9 Nhì
34

Nguyễn Phương Nam

30 03 2003 9A5 Nhì

35

Dương Danh Gia Bảo

18 11 2003 9A5 Nhì
36

Huỳnh Gia An

03 10 2003 9A1 Nhì

37

Phan Trần Vy Thảo

26 09 2003 9A5 Nhì
38

Nguyễn Thuỵ Quỳnh Anh

15 07 2003 9A3 Ba

39

Phạm Khắc Việt Khôi

26 10 2003 9A3 Ba
40

Trương Minh Khải

08 06 2003 9A7 Ba

41

Phạm Đoàn Minh Anh

25 04 2003 9A5 Nhất Sinh
42

Nguyễn Ngọc Uyên Phương

21 01 2003 9A6 Nhất

Sinh

43

Đỗ Thiên Phúc

11 04 2003 9A8 Nhất Sinh
44

Trần Phan Đăng Khoa

30 10 2003 9A5 Nhì

Sinh

45

Trần Quang Dân

05 10 2003 9A7 Nhì Sinh
46

Vương Tiến Minh

02 08 2003 9A2 Nhì

Sinh

47

Thái Khánh An

02 08 2003 9A1 Nhì Sinh
48

Tô Quỳnh Chi

08 08 2003 9A5 Nhì

Sinh

49

Lê Nguyễn Châu Anh

07 03 2003 9A3 Nhì Sinh
50

Nguyễn Huỳnh Minh Thư

24 02 2003 9A1 Nhì

Sinh

51

Đặng Trần Hồng Minh

17 02 2003 9A2 Nhì Sinh
52

Lê Nguyễn Lan Chi

10 07 2003 9A7 Ba

Sinh

53

Lâm Kỳ Danh

08 06 2003 9A7 Ba Sinh
54

Nguyễn Ngọc Xuân Đào

11 03 2003 9A6 Ba

Sinh

55

Nguyễn Đức Công Huy

12 01 2003 9A4 Ba Sinh
56

Văn Trà My

26 01 2003 9A6 Ba

Sinh

57

Huỳnh Bảo Trân

20 01 2003 9A7 Ba Sinh

58

Bùi Trí Nhân

22 09 2003 9A5 Nhất

Sử

59

Đổng Bảo Phúc

17 07 2003 9A6 Ba

Sử

60

Huỳnh Ngọc Tâm

28 06 2003 9A9 Nhất Tiếng Anh
61

Đặng Võ Bảo Ngọc

07 06 2003 9A4 Nhất

Tiếng Anh

62

Lê Huỳnh Mỹ Tâm

02 06 2003 9A6 Nhất Tiếng Anh
63

Trần Nguyễn Khánh Trang

19 08 2003 9A7 Nhất

Tiếng Anh

64

Nguyễn Hoàng Mai Uyên

13 02 2003 9A4 Nhất Tiếng Anh
65

Châu Bình Nguyên

10 10 2003 9A4 Nhất

Tiếng Anh

66

Nguyễn Duy Phước

02 03 2003 9A6 Nhất Tiếng Anh

67

Đoàn Nguyễn Khánh Thư

10 01 2003 9A8 Nhất

Tiếng Anh

68

Lê Tuấn Huy

27 06 2003 9A7 Nhất

Tiếng Anh

69

Trần Thị Anh Thư

18 02 2003 9A8 Nhất Tiếng Anh
70

Trần Thế Minh

08 03 2003 9A1 Nhất

Tiếng Anh

71

Võ Ngọc Minh Phương

08 01 2003 9A7 Nhất Tiếng Anh
72

Trần Viết Gia Bảo

25 01 2003 9A3 Nhất

Tiếng Anh

73

Tô Nguyễn Bảo Châu

24 08 2003 9A3 Nhất Tiếng Anh
74

Đoàn Lâm Tâm Nhi

11 06 2003 9A9 Nhất

Tiếng Anh

75

Ngô Thái Tuệ Anh

07 03 2002 9A8 Nhất Tiếng Anh
76

Bùi Vũ Gia Phúc

12 12 2003 9A4 Nhất

Tiếng Anh

77

Trần Thị Quỳnh Trang

01 01 2003 9A6 Nhất Tiếng Anh
78

Nguyễn Ngọc Phúc Nguyên

07 01 2003 9A6 Nhì

Tiếng Anh

79

Nguyễn Hồ Nhật Hà

08 03 2003 9A6 Nhì Tiếng Anh
80

Trần Song Hà Anh

16 04 2003 9A2 Nhất

Toán

81

Nguyễn Đoàn Phương Anh

02 04 2003 9A6 Nhất Toán
82

Lê Trung Nghĩa

09 04 2003 9A4 Nhất

Toán

83

Lã Nguyễn Gia Hy

16 07 2003 9A4 Nhất Toán
84

Nguyễn Kim Huế Nam

10 08 2003 9A3 Nhất

Toán

85

Lê Thanh Mai Linh

02 06 2003 9A7 Nhất Toán
86

Nguyễn Ngọc Bảo Hân

19 09 2003 9A7 Nhất

Toán

87

Nguyễn Phạm Minh Quân

19 10 2003 9A4 Nhất Toán
88

Nguyễn Bảo Khang

07 06 2003 9A3 Nhất

Toán

89

Vu Phương Nam

23 07 2003 9A7 Nhất Toán

90

Trần Lê Minh Quân

25 04 2003 9A9 Nhất

Toán

91

Bùi Nguyễn Hữu An

24 06 2003 9A1 Nhất

Toán

92

Trịnh Gia Thành

28 01 2003 9A3 Nhất Toán
93

Lê Trường Giang

18 05 2003 9A2 Nhì

Toán

94

Lê Trung Hải

19 12 2003 9A3 Nhì

Toán

95

Trần Thiện Quang

05 11 2003 9A9 Nhì

Toán

96

Nguyễn Quang Minh Tiến

25 02 2003 9A9 Nhì

Toán

97

Nguyễn Phan Hoài Hương

02 01 2003 9A9 Nhì

Toán

98

Trần Thuỵ Bảo Trân

16 12 2003 9A4 Ba

Toán

99

Phạm Đoàn Nguyên Hưng

26 02 2003 9A8 Ba

Toán

100

Phạm Phương Thuý

18 06 2003 9A1 Nhì

Tin học

101

Yang Tuấn Anh

31 01 2003 9A6 Ba

Tin học

102

Lê Minh Ánh Ngọc

21 06 2003 9A3 Ba

Tin học

103

Tô Châu Hảo Nhân

08 12 2003 9A3 Ba Tin học

104

Vương Quang Việt Tùng

08 01 2003 9A6 Ba

Tin học

105

Tô Bảo Nghi

04 10 2003 9A3 Nhất

Văn

106

Phạm Gia Tuấn

25 09 2003 9A2 Nhì

Văn

107

Phạm Thái Hoàng Oanh

07 06 2003 9A6 Nhì Văn
108

Nguyễn Lê Lan Chi

05 04 2003 9A2 Nhì

Văn

109

Nhâm Lê An Chi

20 03 2003 9A6 Ba

Văn

110

Ngô Gia Hân

19 12 2003 9A2 Ba

Văn