Trang chủ Hoạt động chuyên môn Danh sách học sinh đã đăng ký dự thi IC3 – cấp THCS

Danh sách học sinh đã đăng ký dự thi IC3 – cấp THCS

bởi Tổ Tin Học
39 views

Học sinh xem danh sách trong file đính kèm. Tổ Tin học sẽ có thông báo lịch thi cụ thể ở vòng 1 trong thời gian tới.

DS DANG KY IC3 2019

Học sinh xem kỹ lại thể lệ cuộc thi tại đây:The_le_cuoc_thi_ic3_2019-2020

Học sinh nếu có thắc mắc liên hệ với Giáo viên bộ môn Tin học đang giảng dạy tại lớp mình nhé.