Trang chủ Chuyên mônTin học CHUYÊN ĐỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO DÀNH CHO LỚP CHUYÊN TIN

CHUYÊN ĐỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO DÀNH CHO LỚP CHUYÊN TIN

bởi admin
48 views

CHUYÊN ĐỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO DÀNH CHO LỚP CHUYÊN TIN

Nội dung chuyên đề

  • Học sinh hiểu được về trí tuệ nhân tạo – AI (Artificial Intelligence), học máy – ML (Machine Learning), học sâu – DL (Deep Learning), học tăng cường – RL (Reinforcement Learning).
  • Học sinh biết được các mô hình mới nhất hiện nay ở hai lĩnh vực Thị giác máy tính – CV (Computer Vision) và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên – NLP (Natural Language Processing).
  • Học sinh biết các bài toán, ứng dụng thực tế mà AI có thể xử lý.
  • Học sinh biết được quy trình huấn luyện mô hình học máy.
  • Học sinh biết các nguồn tài liệu, khóa học, bài báo, cuộc thi về các lĩnh vực của AI.