Trang chủ Chuyên mônĐịa lý Chuyên đề tổ Địa (tháng 8/2019 – sử dụng Dropbox)

Chuyên đề tổ Địa (tháng 8/2019 – sử dụng Dropbox)

bởi Địa Lý Tổ
39 views

Ngày 26/8/2019, tổ Địa lí học tập chuyên đề: “Hướng dẫn sử dụng dropbox” do thầy Trần Ngọc Anh thực hiện, mục đích của chuyên đề là ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, sử dụng, chia sẻ tài liệu trong giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn .

Qua chuyên đề, các thành viên trong tổ đã có tài khoản dropbox riêng, biết chia sẻ tài liệu và tổ Địa lí cũng có kho tài liệu, giáo án, đề thi, các chuyên đề phục vụ cho giảng dạy.