Trang chủ Chuyên môn CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN TỔ SINH NĂM HỌC 2023 – 2024 “XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRONG CHUYÊN ĐỀ “MỘT SỐ BỆNH DỊCH Ở NGƯỜI VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG”

CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN TỔ SINH NĂM HỌC 2023 – 2024 “XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRONG CHUYÊN ĐỀ “MỘT SỐ BỆNH DỊCH Ở NGƯỜI VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG”

bởi Tổ Sinh Học
35 views

– Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành qui chế Tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên;

– Căn cứ Kế hoạch hoạt động giáo dục của Tổ Sinh học trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2023 – 2024 về việc tổ chức hội thảo chuyên đề chuyên môn của Tổ;

Được sự đồng ý của ban giám hiệu nhà trường, tổ Sinh học tổ chức chuyên đề:

CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN TỔ SINH NĂM HỌC 2023 – 2024

XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRONG

CHUYÊN ĐỀ “MỘT SỐ BỆNH DỊCH Ở NGƯỜI VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG

1. Nhằm mục đích:

– Đổi mới phương pháp dạy và học trong giáo viên và học sinh, giúp giáo viên và học sinh nâng cao tinh thần sáng tạo trong dạy và học, rèn luyện các phẩm chất cho học sinh theo yêu cầu cần đạt của chương trình GDPT 2018.

– Lan tỏa, chia sẻ, giao lưu học hỏi với các trường phổ thông khác trên địa bàn thành phố về các cách thức tổ chức hoạt động dạy và học mới, nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học, tạo hứng thú cho giáo viên và học sinh.

2. Nội dung thực hiện:

Đối tượng: Học sinh lớp 11 chuyên Sinh năm học 2023 – 2024.

– Thời gian: ngày 10 tháng 5 năm 2024.

Địa điểm: Thư viện.

2. Chương trình buổi báo cáo:

STT Nội dung Thời gian Người phụ trách
1 – Mở đầu.

– Báo cáo về nội dung chuyên đề.

8 giờ 00 – 8 giờ 15 Thầy Hoàng Đương
2 Dự giờ phần báo cáo sản phẩm của học sinh. 8 giờ 15 – 8 giờ 45 Học sinh lớp 11CS
3 Báo cáo tổng kết về chuyên đề. 8 giờ 45 – 9 giờ 00 Thầy Hoàng Đương
4 Thảo luận. 9 giờ 00 – 9 giờ 20 Tất cả giáo viên tham dự
5 – Kết luận.

– Giao lưu – chụp ảnh lưu niệm.

9 giờ 20 – 9 giờ 30 Cô Phương Thảo (TTCM)

Tất cả giáo viên tham dự

Sau đây là một số hình ảnh của buổi báo cáo chuyên đề:

Thầy Trần Hoàng Đương, giới thiệu về chuyên đề báo cáo.

Thầy, cô ở các trường lắng nghe buổi báo cáo chuyên đề.

Học sinh báo cáo sản phẩm.

Các thầy cô và học sinh cùng chụp hình lưu niệm.