Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Chương trình “Sáng tạo vô tận” năm học 2019-2020

Chương trình “Sáng tạo vô tận” năm học 2019-2020

bởi Kỹ Thuật Khoa Học
24 views

CHƯƠNG TRÌNH “SÁNG TẠO VÔ TẬN” NĂM HỌC 2019 – 2020
Nhằm nâng cao chất lượng các đề tài cho cuộc thi “Học sinh nghiên cứu khoa học” hàng năm cũng như quảng bá cuộc thi đến học sinh toàn trường, Bộ phận Quản lí công tác nghiên cứu khoa học phát động chương trình “SÁNG TẠO VÔ TẬN” năm học 2019 – 2020.

Tải về kế hoạch chương trình và mẫu bài dự thi “Ý tưởng sáng tạo” tại:
https://drive.google.com/drive/folders/1kLOgIZZa1NrK2-EZAHj1-9IikIs3J720?usp=sharing