Trang chủ Chuyên môn Chúc mừng Học sinh được chọn vào Đội dự tuyển HSG TP. Hồ Chí Minh dự thi HSG Quốc gia, năm học 2022 – 2023.

Chúc mừng Học sinh được chọn vào Đội dự tuyển HSG TP. Hồ Chí Minh dự thi HSG Quốc gia, năm học 2022 – 2023.

bởi Tdn1
95 views

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa chúc mừng Học sinh được chọn vào Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố Hồ Chí Minh dự thi học sinh giỏi Quốc gia, năm học 2022 – 2023.