Trang chủ Chi bộ - Đoàn thểChi đoàn giáo viên Chúc mừng giải thưởng Lê Thị Bạch Cát và cán bộ đoàn tiêu biểu 2018 – 2019

Chúc mừng giải thưởng Lê Thị Bạch Cát và cán bộ đoàn tiêu biểu 2018 – 2019

bởi admin
33 views

Nhân dịp Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2019) và đồng thời tuyên dương khen thưởng các Gương Cán bộ đoàn tiêu biểu trên các lĩnh vực và đặc biệt là giải thưởng Lê Thị Bạch Cát năm 2019 – Giải thưởng mang tên đồng chí Bí thư Quận Đoàn 1 đầu tiên.
Chi đoàn Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa vinh dự chúc mừng các đồng chí đạt giải thưởng trong dịp này gồm:

  1. Đồng chí Nguyễn Duy Quang – Phó Bí thư Chi đoàn GV đạt giải thưởng Lê Thị Bạch Cát.
  2. Đồng chí Nguyễn Minh Khang – Uỷ viên BCH Chi đoàn GV đạt giải thưởng Cán bộ Đoàn tiêu biểu.
  3. Đồng chí Trần Ngọc Anh – Uỷ viên BCH Chi đoàn GV đạt giải thưởng Cán bộ Đoàn tiêu biểu.