Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Chúc mừng các sản phẩm vào vòng chung kết cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng” cấp thành phố