Trang chủ Chuyên mônTin học CHỦ ĐỀ MẠNG MÁY TÍNH – HỌC SINH TIẾP CẬN VỚI IoT

CHỦ ĐỀ MẠNG MÁY TÍNH – HỌC SINH TIẾP CẬN VỚI IoT

bởi admin
27 views

Chủ đề này ngoài những kiến thức cần có của bài học về các thiết bị mạng, lợi ích của mạng máy tính, v.v. Nhằm tạo hứng thú cho học sinh và khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, trong chủ đề giáo viên trong tổ còn hướng dẫn học sinh tìm hiểu về mạch arduino, IoT cloud tạo một mô hình nhà ở thông minh. Mỗi nhóm sẽ chọn những sensor khác nhau để phục vụ cho những nhu cầu khác nhau của ngôi nhà thông minh. Sau 3 tuần tìm hiểu và thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên, mỗi nhóm sẽ báo cáo sản phẩm làm được trước cả lớp.