Trang chủ Chi bộ - Đoàn thểChi bộ Chi bộ trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa kết nạp Đảng viên mới

Chi bộ trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa kết nạp Đảng viên mới

bởi Trần Ngọc Anh
327 views

Chi bộ trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa kết nạp Đảng viên mới

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Chi bộ trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa nhiệm kỳ 2020 – 2025 về công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên. Trong thời gian qua, Chi bộ nhà trường đã lãnh đạo tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua trong quần chúng, tích cực bồi dưỡng, giúp đỡ các quần chúng ưu tú thấm nhuần mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng. Trải qua một quá trình rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu và trưởng thành trong hoạt động chuyên môn và các phong trào thi đua sôi nổi, quần chúng Mollamed Lâm Thị Hòng Lan đã tự khẳng định mình dưới sự dìu dắt, giúp đỡ của tập thể và các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.

Được sự phân công của Quận ủy Quận 1, thực hiện Quyết định số 1930-QĐ/QU ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Ban thường vụ Quận ủy Quận 1 về việc kết nạp đảng viên, được sự nhất trí của Cấp ủy chi bộ, ngày 02 tháng 12 năm 2023 Chi bộ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tổ chức kết nạp quần chúng ưu tú Mollamed Lâm Thị Hồng Lan vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Một số hình ảnh: