Trang chủ Thông tinThông báo Các mẫu phiếu đăng ký trong kỳ xét tốt nghiệp 9, tuyển sinh 10 (2020)

Các mẫu phiếu đăng ký trong kỳ xét tốt nghiệp 9, tuyển sinh 10 (2020)

bởi Giáo Vụ
39 views

Phụ huynh và học sinh có thể TẢI các mẫu phiếu trong các link ngay sau đây cho quá trình làm hồ sơ xét tốt nghiệp 9 và dự thi tuyển sinh 10 năm 2020.

Đối với các mẫu phiếu ở mục số 1, số 3, phụ huynh vui lòng in đủ hai mặt trên giấy A4 giống như mẫu phiếu phụ huynh học sinh đã được nhận trong cuộc họp CMHS ngày 24-05-2020

1- Phiếu TS1 – TS2 – đăng ký xét TN THCS và thi TS 10_2020

2- Hướng dẫn điền phiếu TS1- TS2 – Xét tốt nghiệp – Thi tuyển sinh 10 2020

3- PHIẾU ĐĂNG KÝ TichHop_2020

4- Hướng dẫn điền phiếu đăng ký VÀO LỚP TÍCH HỢP 2020

5- Phiếu đăng ký xét TUYỂN THẲNG_2020

6- Phiếu đăng ký Phúc khảo_2020

Đối với mẫu phiếu ở mục số 6, sau khi công bố điểm thi, nếu phụ huynh, học sinh có nhu cầu phúc khảo kết quả bài thi, có thể in, điền mẫu số 6, đến nộp tại phòng học vụ. Thời gian: theo thông báo phụ huynh học sinh đã được nhận trong cuộc họp CMHS ngày 24-05-2020