Trang chủ Công khaiBiểu mẫu Các mẫu đơn mượn – bảo lưu – rút hồ sơ học sinh; chuyển trường-học lại

Các mẫu đơn mượn – bảo lưu – rút hồ sơ học sinh; chuyển trường-học lại

bởi Giáo Vụ
156 views

Phụ huynh có nhu cầu mượn, rút hồ sơ của học sinh; đăng ký học lại; chuyển trường đi, có thể tải mẫu đơn tại tên mẫu đơn, điền đơn và cầm đến phòng học vụ để được hướng dẫn, thực hiện giải quyết;

1- Đơn MƯỢN HỒ SƠ https://trandainghia.edu.vn/wp-content/uploads/2022/10/2023_-ĐƠN-MƯỢN-HỒ-SƠ.doc

2- Đơn RÚT HỒ SƠ https://trandainghia.edu.vn/wp-content/uploads/2022/10/2023_-ĐƠN-XIN-RÚT-HỒ-SƠ.doc

3- Đơn ĐỀ NGHỊ BẢO LƯU  https://trandainghia.edu.vn/wp-content/uploads/2022/10/2023_ĐƠN-BẢO-LƯU-KẾT-QUẢ-HỌC-TẬP.docx

4- Đơn ĐỀ NGHỊ BẢO LƯU KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10  https://trandainghia.edu.vn/wp-content/uploads/2022/10/2023_-ĐƠN-XIN-BẢO-LƯU-KẾT-QUẢ-TRÚNG-TUYỂN-TS10.doc

5- Đơn ĐỀ NGHỊ BẢO LƯU KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 https://trandainghia.edu.vn/wp-content/uploads/2022/10/2023_-ĐƠN-XIN-BẢO-LƯU-KẾT-QUẢ-TRÚNG-TUYỂN-TS6.doc

5Đơn XIN HỌC LẠI https://trandainghia.edu.vn/wp-content/uploads/2022/10/2023_ĐƠN-XIN-HỌC-LẠI.docx

6- Đơn XIN CHUYỂN TRƯỜNG https://trandainghia.edu.vn/wp-content/uploads/2022/10/2023_ĐƠN-CHUYỂN-TRƯỜNG.docx