Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Buổi gặp gỡ thân mật với học sinh và giáo viên hướng dẫn có dự án vào chung kết hội thi “Khoa học Kĩ thuật học sinh trung học cấp thành phố” năm học 2019 – 2020