Trang chủ Chuyên mônÂm nhạc - Mỹ thuật Âm nhạc dân gian TP Hồ Chí Minh – Phần 2: Đồng dao

Âm nhạc dân gian TP Hồ Chí Minh – Phần 2: Đồng dao

bởi Mỹ Thuật Âm nhạc
195 views

Ngoài thể loại Lí đã tìm hiểu ở phần 1, đồng dao cũng là một thể loại gắn liền với vùng đất Sài Gòn – Gia Định xưa.

– Đồng dao là thể loại hát nói, được hiểu là lối nói vần, nói vè theo lối bốn chữ, năm chữ hay câu ngắn, dâu dài.

– Thường được xướng theo một tiết tấu đơn giản, phụ thuộc vào âm thanh ngữ điệu, chưa phát triển thành giai điệu.

– Điểm khác biệt giữa Lí và đồng dao là: Lí thường hình thành từ các câu ca dao. Còn đồng dao là thể loại hát nói, được hiểu là lối nói vần, nói vè theo lối bốn chữ, năm chữ hay câu ngắn, dâu dài.Khi diễn xướng các bài lí không kết hợp với các trò chơi như đồng dao, các bài lí thường trong lúc đang lao động người ta cùng hát lí với nhau, lúc nghỉ ngơi cũng ngân nga các điệu lí.