Trang chủ Chuyên môn KẾT QUẢ GIẢI QUẦN VỢT HỌC SINH QUẬN 1 NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾT QUẢ GIẢI QUẦN VỢT HỌC SINH QUẬN 1 NĂM HỌC 2020 – 2021

bởi Tổ TD-GDQP&AN
41 views

KẾT QUẢ GIẢI QUẦN VỢT HỌC SINH QUẬN 1 NĂM HỌC 2020 – 2021 

HCĐ Đơn nữ: Lê Nguyễn Thiên Kim (8A2)

HCĐ Đơn nam: Lê Khải Minh (12TH1)

HCB Đôi nam: Lê Khải Minh (12TH1), Nguyễn Xuân Bách (12TH1)