Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Vòng chung kết cuộc thi “Khoa học Kĩ thuật học sinh trung học cấp thành phố” năm học 2019 – 2020