Trang chủ Thông tinTin tức sự kiện Sơ kết học kì 1 tại cơ sở 1 – Sắc xuân Trần Chuyên với chủ đề “Bàn tay gieo hạt”