Trang chủ Chuyên mônÂm nhạc - Mỹ thuật Hội thi nét vẽ xanh cấp trường do Tổ Nhạc- Họa phối hợp cùng Đoàn – Đội tổ chức