Trang chủ Phòng banGiao lưu quốc tế Học sinh Trần Chuyên đạt nhiều thành tích tại cuộc thi The World Scholar’s Cup 2019 – Tournament of Champions tại Mỹ