Trang chủ Chuyên môn Galileo Galilei – Sứ giả ánh sao: Khám phá khoa học quan trọng đầu tiên – Sự dao động của đồng hồ quả lắc