Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Công bố kết quả cuộc thi “Học sinh Nghiên cứu Khoa học-Kỹ thuật” năm học 2019-2020 tại cơ sở 1