DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI OLYMPIC TOÁN HỌC NGA 2019 Khoá ngày 08-03-2019 Thí sinh có mặt lúc 8g00 sáng ngày thứ sáu 08-03-2019 tại Hội trường A trường THPT Chuyên Trần

Các em học sinh (trong và ngoài trường) có nhu cầu tham dự cuộc thi OLP Toán học Nga 2019, có thể tải mẫu đơn tại đây Đối với học sinh trường THPT

STT Họ lót Tên Trường Lớp Môn Trường muốn thi vào 1 Phạm Tiến  Công THPT Nguyễn Công Trứ 10A11 Hóa học THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 2 Nguyễn Đăng Hoàng  Ngọc THPT