DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI OLYMPIC TOÁN HỌC NGA 2019 Khoá ngày 08-03-2019 Thí sinh có mặt lúc 8g00 sáng ngày thứ sáu 08-03-2019 tại Hội trường A trường THPT Chuyên Trần

LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần Thời gian Nội dung 26 Từ 04/03 đến 10/03 Thứ Hai 04/03/2019: Kiểm tra GHKII khối 6, 7, 8, 9 (Toán và

LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần Thời gian Nội dung 25 Từ 25/2 đến 3/3 Thứ Hai 25/02/2019: Hướng nghiệp-Khối 9: Các hướng đi sau khi tốt nghiệp