LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần Thời gian Nội dung 31 Từ 08/04 đến 14/04 Thứ Hai 08/04/2019: 7h: Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương - CS1 -

Ngày Sáng Chiều Khối Môn Thời gian Khối Môn Thời gian Khối Môn Thời gian Thứ Năm 18/04/2019 K8, 9 Văn 7h30 - 9h00 K12 Văn 7h30 - 9h30 K10, 11 Văn 13h30

Danh sách học sinh giỏi lớp 9 - cấp Thành phố * Năm học 2018-2019 STT LỚP HỌ VÀ TÊN MÔN DỰ THI GIẢI 1 9A2 Đỗ Trần Bảo Hân ANH Nhất 2