Trang chủ Thông tin Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa khai mạc, giới thiệu Khu trưng bày “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”