Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tổng kết hoạt động hỗ trợ học sinh nghiên cứu khoa học – Học kỳ 1

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tổng kết hoạt động hỗ trợ học sinh nghiên cứu khoa học – Học kỳ 1

bởi Kỹ Thuật Khoa Học
42 views

Dưới đây là bài tổng kết của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng về các hoạt động hỗ trợ học sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa trong công tác nghiên cứu khoa học ở học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ của quý trường trong thời gian qua.

Phòng QLKH-Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổng kết hoạt động hỗ trợ học sinh trường chuyên Trần Đại Nghĩa nghiên cứu khoa học HK1 năm học 2020-2021