Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tổng kết hoạt động hỗ trợ học sinh nghiên cứu khoa học – Học kỳ 1