Trang chủ Chuyên môn TỔ NGOẠI NGỮ – TIẾT HỌC NGOÀI LỚP HỌC KHỐI 7

TỔ NGOẠI NGỮ – TIẾT HỌC NGOÀI LỚP HỌC KHỐI 7

bởi Ngoại ngữ Tổ
26 views

Tiết học ngoài lớp học của lớp 7A12 với chủ đề “Survey: Free-time activities” dưới sự hướng dẫn của cô Giảng Thị Ngọc Hảo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số sản phẩm của học sinh lớp 7A12

Một số sản phẩm của học sinh lớp 7A12