Trang chủ Chuyên môn TỔ NGOẠI NGỮ – Thông báo số 2 về cuộc thi CELEBRITIES ON AIR

TỔ NGOẠI NGỮ – Thông báo số 2 về cuộc thi CELEBRITIES ON AIR

bởi Ngoại ngữ Tổ
58 views

Được sự cho phép của BGH, thông báo mới về thời hạn nộp clip cuộc thi CELEBRITIES ON AIR (Hoá trang nhân vật Cosplay và Kể chuyện Bác Hồ bằng tiếng Anh) của tổ Ngoại Ngữ:

Hạn đăng ký và nộp clip dự thi: Hết NGÀY CHỦ NHẬT 5/3/2023 (Thêm một tuần so với thông báo đầu tiên).

Các lớp đã nộp clip, có thể hiệu chỉnh và nộp lại. Ban tổ chức sẽ lấy form mới nhất.

Trân trọng.

Tổ Ngoại Ngữ.