Trang chủ Chuyên mônNgoại ngữ TỔ NGOẠI NGỮ – Chúc mừng Thầy Phạm Thanh Yên được bổ nhiệm Phó Hiệu Trưởng trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

TỔ NGOẠI NGỮ – Chúc mừng Thầy Phạm Thanh Yên được bổ nhiệm Phó Hiệu Trưởng trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

bởi Ngoại ngữ Tổ
55 views

Chúc mừng Thầy Phạm Thanh Yên đã được bổ nhiệm Phó Hiệu Trường trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa vào ngày 03/10/2019.

Thầy Phạm Thanh Yên – Phó Hiệu Trưởng trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa