Trang chủ Chuyên mônNgoại ngữ TỔ NGOẠI NGỮ – BỘ LỊCH NĂM 2023 BẰNG TIẾNG PHÁP

TỔ NGOẠI NGỮ – BỘ LỊCH NĂM 2023 BẰNG TIẾNG PHÁP

bởi Ngoại ngữ Tổ
26 views

Học sinh lớp 10CA2 thực hiện bộ lịch 2023 bằng tiếng Pháp trong giờ học tiếng Pháp dưới sự hướng dẫn của Thầy Nguyễn Duy Cường.

Các sản phẩm của học sinh lớp 10CA2