Trang chủ Thông tinThông báo Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức, năm học 2023 – 2024

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức, năm học 2023 – 2024

bởi Tdn1
54 views

Hội đồng tuyển dụng viên chức trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức, năm học 2023 – 2024

Thông tin đính kèm: https://s.net.vn/VAfX