Trang chủ Thông tinThông báo THÔNG BÁO DÀNH CHO CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN “Về việc ứng phó với tình hình dịch bệnh do COVID-19”

THÔNG BÁO DÀNH CHO CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN “Về việc ứng phó với tình hình dịch bệnh do COVID-19”

bởi admin
10 views

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN ĐẠI NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 1, ngày 04 tháng 12 năm 2020.

THÔNG BÁO

DÀNH CHO CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

Về việc ứng phó với tình hình dịch bệnh do COVID-19

Căn cứ công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

Căn cứ công văn số 5210/BGDĐT-GDTC ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học;

Căn cứ công văn số 4078/GDĐT-VP ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học;

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh hiện nay, nhà trường thông tin đến cán bộ,  giáo viên, nhân viên để thực hiện với nội dung sau:

  1. Không đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế, liên hệ báo cho Tổ trưởng hoặc nhân viên y tế trường.
  2. Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe thường xuyên khi ở nhà; nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.
  3. Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K trong công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế.
  4. Nhắc nhở học sinh mở tất cả cửa ra vào, cửa sổ lớp học, tạo môi trường thông thoáng; lưu ý học sinh ngồi giữ khoảng cách theo đúng sơ đồ lớp.
  5. Trước khi vào tiết học, giáo viên điểm danh và hỏi học sinh có biểu hiện sức khỏe không tốt như: sốt, ho, khó thở, mệt mỏi,… Giáo viên phối hợp với nhân viên y tế đưa học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi (nếu có).
  6. Định hướng học sinh truyền thông, phát ngôn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 chính xác, khoa học dựa trên các thông tin chính thống, có kiểm chứng.
  7. Tham gia công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường, đo thân nhiệt cho học sinh và phòng, chống dịch COVID-19 theo sự phân công của nhà trường.
  8. Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với cha mẹ học sinh hoặc khách liên hệ công tác.
  9. Truyền thông, phát ngôn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 chính xác, khoa học dựa trên các thông tin chính thống, có kiểm chứng và chịu trách nhiệm về phát ngôn không chính xác, không kiểm chứng và không khoa học.
  10. Đối với Tổ trưởng: Thực hiện thông tin kịp thời đến thành viên của tổ tham gia công tác phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo cấp trường và chịu trách nhiệm khi không thông tin kịp thời đến thành viên.

Nhà trường đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc theo nội dung thông báo./.

 

                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                                 Nguyễn Minh