Trang chủ Thông tinThành tích nhà trường Thành tích đạt được trong các kỳ thi SAMO-APMOPS-I-SWEEEP năm học 2014-2015

Thành tích đạt được trong các kỳ thi SAMO-APMOPS-I-SWEEEP năm học 2014-2015

bởi admin
28 views

1-   Học sinh đạt Huy Chương kỳ thi  SASMO
      (Singapore and Asia School Math Olympiad)

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT
  Lê Trường Giang
Nguyễn Kim Huế Nam
Lê Trung Nghĩa
Bùi Vũ Gia Phúc
Trần Lê Minh
Nguyễn Phạm Minh Quân
Nguyễn Lê Tuấn Khang
Trần Thúc Minh Trí
6A2
6A3
6A4
6A4
6A4
6A4
6A5
6A5
HUY CHƯƠNG VÀNG
  Lê Quý Khôi
Đặng Đoàn Đức Trung
Trần Gia Phong
8A4
8A6
8A7
HUY CHƯƠNG VÀNG
  Tiêu Phát Đạt
Lê Nguyễn Khôi Nguyên
9A6
9A6
HUY CHƯƠNG VÀNG
  Bùi Đình Sáng
Hứa Trang Nhật Thái
Phạm Trần Lan Khuê
Lê Đỗ Thụy Uyên
Võ Ngọc Minh Phương
6A4
6A4
6A6
6A6
6A7
HUY CHƯƠNG BẠC
  Trần Phước Huy Khang
Hà Minh Triết
Đào Nguyễn Minh Thông
Đoàn Việt Thành
Võ Tá Đình Nguyên
Trì Nguyên Trường
7A2
7A3
7A3
7A3
7A4
7A6
HUY CHƯƠNG BẠC
  Trần Quốc Đạt
Đỗ Nhật Hoàng
8A7
8A8
HUY CHƯƠNG BẠC
  Hứa Huy Cường 9A6 HUY CHƯƠNG BẠC
  Nguyễn Lê Huy
Nguyễn Xuân Minh
Lê Minh Ánh Ngọc
Trần Thụy Bảo Trân
Đặng Võ Bảo Ngọc
Trần Duy Minh
Đào Gia Bảo
Phạm Minh Huy
Lã Nguyễn Gia Hy
Trần Minh Khôi
Vũ Phương Nam
Nguyễn Viết Quang Nam
Phạm Hà Bảo Ngân
6A2
6A3
6A3
6A4
6A4
6A4
6A4
6A4
6A4
6A5
6A7
6A7
6A9
HUY CHƯƠNG ĐỒNG
  Nguyễn Đức Tiến 7A7 HUY CHƯƠNG ĐỒNG
  Trương Minh Hoàng 8A3 HUY CHƯƠNG ĐỒNG
  Ngô Tôn Quốc Bảo
Thái Thành Trung
9A6
9A6
HUY CHƯƠNG ĐỒNG
2- Học sinh đạt giải cuộc thi Apmops 2015
HỌ VÀ TÊN LỚP THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT
  Lê Trung Hải 6A3 HC Bạc
  Lã Nguyễn Gia Hy 6A4 HC Bạc
  Lê Trung Nghĩa 6A4 HC Bạc
  Lê Đỗ Thúy Uyên 6A6 HC Đồng
  Đặng Vân Trang 7A8 HC Đồng

3- Cuộc thi nghiên cứu khoa học Quốc tế I–SWEEEP dành cho học sinh trung học

  Nguyễn Thụy Đan Anh 11CH Giải BA
  Nguyễn Trần Phương Vy 11CH Giải BA

Đề tài : Nghiên cứu hai chủng vi sinh có tiềm năng dùng sản xuất butanol công nghiệp

  Võ Nguyên Hoàng Giao 10CL Giải BA

Đề tài : Tìm ra con đường đi của thuốc Oseltamivir trong 3 chủng cúm Wildtype, H274Y và N294S