Trang chủ Chi bộ - Đoàn thểĐoàn đội Tập huấn công tác Đoàn vụ – Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Thanh niên Việt Nam

Tập huấn công tác Đoàn vụ – Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Thanh niên Việt Nam

bởi TDN Đoàn đội
96 views
Ứng dụng Thanh niên Việt Nam là kênh để các đoàn viên tham gia các hoạt động do Trung ương Đoàn TNCN HCM tổ chức như cập nhật các thông tin tin tức, thi trực tuyến, học trực tuyến, được tư vấn giải đáp và được sử dụng các tiên ích về giới thiệu việc làm, công nghệ, thư viện… giúp cho đoàn viên, hội viên, thanh niên nắm được thông tin cơ bản về các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, qua đó thu hút thanh niên tham gia vào tổ chức và các hoạt động của Đoàn, Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.
Hỗ trợ đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tìm kiếm các thông tin về học tập, nghề nghiệp, việc làm và các dịch vụ, tiện ích khác, là kênh thông tin đồng hành tin cậy của thanh niên. Là nền tảng tổ chức các cuộc thi trực tuyến của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam.
Trong hai tuần vừa qua, Đoàn trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã tập huấn bộ phận Đoàn vụ và Đoàn viên về sử dụng lưu hồ sơ Đoàn viên trên App Thanh niên Việt Nam đồng thời xem và cập nhật các văn bản ban hành của Đoàn cấp trên đến Đoàn cơ sở; Xem và triển khai các cuộc thi trực tuyến trên App Thanh niên Việt Nam.