Trang chủ Chuyên môn SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG KIỂM TRA SỐ NGUYÊN TỐ

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG KIỂM TRA SỐ NGUYÊN TỐ

bởi Toán Tổ
173 views

Nguồn: https://bitexedu.com/thcs/tai-lieu-thcs/toan-thcs/toan-lop-9/su-dung-may-tinh-fx-880btg-kiem-tra-so-nguyen-to/

Một số nguyên là số nguyên tố khi và chỉ khi nó không chia hết cho số nguyên tố nào nhỏ hơn hay bằng căn bậc hai của nó.

Bài toán 1: Kiểm tra số 33915 có là số nguyên tố hay không?

Nguồn: https://bitexedu.com/thcs/tai-lieu-thcs/toan-thcs/toan-lop-9/su-dung-may-tinh-fx-880btg-kiem-tra-so-nguyen-to/