Trang chủ Chuyên môn Nội dung Ôn tập kiểm tra học kỳ II – Môn Toán – Lớp 7

Nội dung Ôn tập kiểm tra học kỳ II – Môn Toán – Lớp 7

bởi Toán Tổ
124 views

  TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA

                TỔ TOÁN – NHÓM TOÁN 7

NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN 7 (TINH GIẢN)

NĂM HỌC : 2019 – 2020

1) Nội dung đề thi Học kỳ II – Năm học : 2019 – 2020

  • Giới hạn chương trình :

Đại số : Chương IV

Hinh học : Đến hết bài “Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác”. Lưu ý : HS được phép sử dụng toàn bộ các kiến thức có trong SGK để làm bài.

  • Cấu trúc đề :

Bài 1 (0,75 điểm) : Tính giá trị của biểu thức đại số có hai biến x và yMức độ vận dụng thấp.

Bài 2 (2 điểm) : Cho đơn thức có chứa một hằng số a khác 0.

a) Thu gọn đơn thức (1 điểm) : Mức độ hiểu.

b) Tìm hệ số, phần biến, bậc của đơn thức (0,25 điểm + 0,25 điểm + 0,25 điểm x 2) : Mức độ biết

Bài 3 (2 điểm) : Cho hai đa thức một biến chưa được sắp xếp và thu gọn.

a) Thu gọn và sắp xếp theo lũy thừa giảm của biến hai đa thức được cho (0,5 điểm x 2) : Mức độ hiểu.

b) Thực hiện cộng và trừ hai đa thức một biến (0,5 điểm x 2) : Mức độ hiểu.

Bài 4 (1,25 điểm) : Tìm nghiệm của đa thức :

a) Một bài là đa thức có dạng tích (0,75 điểm) : Mức độ hiểu.

b) Một bài là đa thức bậc hai (0,5 điểm) : Mức độ vận dụng cao

Bài 5 (1 điểm) : Bài toán thực tế vận dụng định lý Pytago : Mức độ vận dụng thấp.

Bài 6 (3 điểm) : Bài toán Hình học có 3 câu (mỗi câu 1 điểm), trong đó có 2 câu chứng minh các vấn đề đơn giản dựa vào tam giác cân, tam giác đều, các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông và có 1 câu liên quan đến trọng tâm của tam giác : Mức độ hiểu ở câu a, b và mức độ vận dụng thấp ở câu c .

2) Lưu ý chung

  • Học sinh được dùng máy tính để làm bài.
  • Học sinh không dùng các loại bút có thể xóa được để làm bài thi, không dùng giấy xóa hay mực xóa để dán hoặc xóa chữ trong khi làm bài.
  • Học sinh không dùng hai màu mực khác nhau để làm bài. Không dùng bút chì hoặc bút đỏ để viết trong bài làm.
  • Bài toán thực tế học sinh không cần vẽ lại hình.
  • Bài toán Hình học học sinh bắt buộc phải vẽ hình và vẽ bằng bút mực. Học sinh có thể vẽ hình bằng bút chì trước và phải đồ lại bằng bút mực. Không phải viết giả thiết – kết luận cho bài Hình học.