Trang chủ Hoạt động chuyên môn NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HK1 (2019-2020) KHỐI THCS – MÔN NGỮ VĂN

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HK1 (2019-2020) KHỐI THCS – MÔN NGỮ VĂN

bởi Tổ Văn
53 views

KHỐI 9

A. GIỚI HẠN CHƯƠNG TRÌNH

– Ngữ liệu (Đọc hiểu văn bản): Ngoài sgk.

– Hs ôn tập kiến thức được học trong HK 1, tập trung vào các bài sau:

 • Đồng chí
 • Bài thơ về tiểu đội xe không kính
 • Đoàn thuyền đánh cá
 • Sự phát triển của từ vựng
 • Trau dồi vốn từ

B. CẤU TRÚC ĐỀ

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (3.0đ)

4 câu hỏi theo các mức độ nhận thức.

II. LÀM VĂN (7.0đ)

Câu 1 (4.0đ): Viết bài văn Nghị luận xã hội (hiện tượng đời sống).

Câu 2 (3.0đ): Viết đoạn văn cảm nhận một đoạn thơ trong một tác phẩm thơ hiện đại.

 

KHỐI 8

A. GIỚI HẠN CHƯƠNG TRÌNH
– Ngữ liệu (Đọc hiểu văn bản): Trong sgk.

– Hs ôn tập kiến thức được học trong HK 1, tập trung vào các bài sau:

 • Tức nước vỡ bờ
 • Cô bé bán diêm
 • Chiếc lá cuối cùng
 • Câu ghép

B. CẤU TRÚC ĐỀ
I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (4.0đ)

4 câu hỏi theo các mức độ nhận thức.
II. LÀM VĂN (6.0đ)

Kể chuyện từ trong đoạn trích/tác phẩm truyện.

 

KHỐI 7

A. GIỚI HẠN CHƯƠNG TRÌNH

– Ngữ liệu (Đọc hiểu văn bản): Văn bản trong SGK Ngữ văn 7 (từ tuần 10 đến hết tuần 15, trừ các bài đọc thêm, giảm tải, các phần đã kiểm tra).
– Hs ôn tập kiến thức được học trong HK 1, tập trung vào các bài sau:

 • Bánh trôi nước
 • Cảnh khuya
 • Rằm tháng giêng.
 • Từ trái nghĩa
 • Từ đồng nghĩa
 • Điệp ngữ

B. CẤU TRÚC ĐỀ
I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (3.0đ)

 4 câu hỏi theo các mức độ nhận thức.

II. LÀM VĂN (7.0đ)

Câu 1 (2.0đ): Viết đoạn văn (từ 5 đến 7 câu về một vấn đề gợi ra từ ngữ liệu).

Câu 2 (5.0đ): Biểu cảm về một bài thơ.

 

KHỐI 6

A. GIỚI HẠN CHƯƠNG TRÌNH

– Ngữ liệu (Đọc hiểu văn bản): Văn bản trong SGK Ngữ văn 6 (từ tuần 10 đến hết tuần 15, trừ các bài đọc thêm, giảm tải, các phần đã kiểm tra).
Hs ôn tập kiến thức được học trong HK 1, tập trung vào các bài sau:

 • Ếch ngồi đáy giếng
 • Thầy bói xem voi
 • Treo biển
 • Cụm Danh từ
 • Cụm Động từ
 • Cụm Tính từ

B. CẤU TRÚC ĐỀ

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (3.0đ)
4 câu hỏi theo các mức độ nhận thức.

II. LÀM VĂN (7.0đ)

Câu 1 (2.0đ): Viết đoạn văn (từ 5 đến 7 câu về một vấn đề gợi ra từ ngữ liệu).

Câu 2 (5.0đ): Viết bài văn kể lại kỉ niệm đáng nhớ của em với bạn/ người thân/ thầy cô;  Kể lại một việc em đã làm khiến cha mẹ (hoặc thầy cô) vui lòng.