Trang chủ Chuyên mônCông nghệ NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ

NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ

bởi Công Nghệ Tổ
225 views

Khối 6: https://drive.google.com/file/d/1i4hiKASFEx3qvCSIXPZ6muZgAdXNHEP0/view?usp=sharing

Khối 7: https://drive.google.com/file/d/1zcXD3x8L2s1aqaUiOIjFcExZ_5Xe8LKl/view?usp=drive_link

Khối 8: https://drive.google.com/file/d/1S4BbTZYnnAi6rHRUPxdaWF-Q7vs4Upga/view?usp=sharing

Khối 9: https://drive.google.com/file/d/1JoKea2HXDEl8zgINftCoWneCD7WcFNG9/view?usp=drive_link

Khối 10: https://drive.google.com/file/d/12LAdlydDf6mzfkcOzmPggnIoNHn8F3Dt/view?usp=drive_link

Khối 11: https://drive.google.com/file/d/1rt3pYa7KVL-tgN9tYFIg4nH0CvRmvhhR/view?usp=drive_link

Khối 12: https://drive.google.com/file/d/1XZMteEzln4u9fwhkwR22w2s02oj9to9o/view?usp=drive_link