Trang chủ Chuyên mônVật lý Nội dung hướng dẫn học sinh cấp THCS ôn tập, tìm hiểu kiến thức môn Vật lý tại nhà trong thời gian được nghỉ học từ 10/02/2020 đến 16/02/2020

Nội dung hướng dẫn học sinh cấp THCS ôn tập, tìm hiểu kiến thức môn Vật lý tại nhà trong thời gian được nghỉ học từ 10/02/2020 đến 16/02/2020

bởi Tổ Vật Lý
4 views

Nhằm đảm bảo chuẩn kiến thức trong việc kéo dài thời gian tạm nghỉ  của học sinh (từ 10/02/2020 đến 16/02/2020) do ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 2019-nCoV, theo kế hoạch của nhà trường, các thầy cô tổ vật lý đã đưa ra các nội dung hướng dẫn học sinh cấp THCS ôn tập và tìm hiểu kiến thức tại nhà như sau:
– Khối 6
https://drive.google.com/file/d/1Iy7EzX9hevBFDk4gQUC1-MrToo8GaWJK/view?usp=sharing

– Khối 7
https://drive.google.com/file/d/1r7beGAOxplbXHvyhkPKsQTq95IFmuPBe/view?usp=sharing

– Khối 8
https://drive.google.com/file/d/1UWmveM1ZFB6QIrrrY7uHQMm2MOUBUfof/view?usp=sharing

– Khối 9
https://drive.google.com/file/d/1dOg-5Ok08J4Hpy9ebtGM379C48DKU9JH/view?usp=sharing