Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Ngoại khoá nghiên cứu khoa học khối 6

Ngoại khoá nghiên cứu khoa học khối 6

bởi Kỹ Thuật Khoa Học
29 views

NGOẠI KHÓA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
——-
Học sinh khối 6 trong tuần lễ thứ 2 của chương trình ngoại khóa nghiên cứu khoa học đã được sáng tạo với các hoạt động đa dạng như : học tập các bước phân tích một vấn đề khoa học và đề xuất giải pháp, thuyết trình về 1 chủ đề khoa học, thảo luận về một đề tài khoa học, ứng dụng kiến thức khoa học vào làm một sản phẩm mang tính ứng dụng cao.