Trang chủ Chuyên mônNgoại ngữ MÔN TIẾNG ANH – NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN TIẾNG ANH – NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I

bởi Ngoại ngữ Tổ
437 views

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ I –  MÔN ANH VĂN PHỔ THÔNG

1. Khối 6: Từ Unit 1 đến Unit 8
2. Khối 7: Từ Unit 1 đến Unit 8
3. Khối 8: Từ Unit 1 đến Unit 8
4. Khối 9: Từ Unit 1 đến Unit 5
5. Khối 10: Từ Unit 1 đến Unit 7
6. Khối 11: Từ Unit 1 đến Unit 8
7. Khối 12: Từ Unit 1 đến Unit 8

Các đề thi tham khảo

KHOI 6 KHOI 7 KHOI 8 KHOI 9 KHOI 10 KHOI 11 KHOI 12