Trang chủ Hoạt động chuyên môn MÔN SINH HỌC – NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I (2019 -2020) KHỐI THPT

MÔN SINH HỌC – NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I (2019 -2020) KHỐI THPT

bởi Tổ Sinh Học
33 views

TỔ SINH HỌC – NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I (2019 -2020)
MÔN SINH HỌC KHỐI THPT
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I (2019 – 2020) – KHỐI 10

I.Lý thuyết:
+ Bài 7: Tế bào nhân sơ
+ Bài 8: Tế bào nhân thực (tiếp)
+ Bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo): học Ti thể, lục lạp
+ Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo): học Màng sinh chất
+ Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
+ Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất: học Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào
II.Bài tập ADN
+Tính chiều dài, khối lượng, chu kì xoắn của gen
+ Tính liên kết Hidro, Liên kết cộng hóa trị giữa các nu, liên kết cộng hóa trị trong ADN, liên kết diestephotpho
+ Tính số lượng, phần trăm từng loại nu
III.Hình vẽ
+ Tế bào nhân sơ
+ Ti thể
+ Lục lạp
+ Vận chuyển qua màng
Lưu ý: đối với học sinh lớp 10 CS ngoài nội dung trên, học sinh ôn tập thêm nội dung chương III

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I (2019 – 2020) – KHỐI 11

I.Lý thuyết
+ Bài 18: Tuần hoàn máu
+ Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)
+ Bài 23: Hướng động
+ Bài 24: Ứng động
II.Hình vẽ
+ Hình 17.5: Phổi và phế nang của người
+ Hình 19.1: Hệ dẫn truyền tim
Lưu ý: đối với học sinh lớp 11 CS ngoài nội dung trên, học sinh ôn tập thêm bài tập Di truyền quần thể và bài tập di truyền người

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I (2019 – 2020) – KHỐI 12

+ Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân ly độc lập
+ Bài 12: Di truyền liên kết giới tính và di truyền ngoài nhân
+ Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
+ Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể
+ Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)